İmece Network Firması Hakkında Herşey Burada

İmece Network Nedir Nerede Kuruldu

19 Şubat 2015 te Adana’da sanayici iş adamı ve 18 yıldır bitirici tıp ve 2002 senesinden bu yana imece network marketing sektörüne gönül veren ve maksadı bir türk şirketinin network marketing sanayisin de dünya markası olmasına katkı sağlamak olan 2 amerikan işletmesinde 2002 -2008 seneleri arasında saha liderliği yapıp ardından Türk şirketlerine ve Türk networkerlara eğitim , danışmanlık ve hammadde temini yapmış olan Hacı Ömer Gökdemir kurmuştur. İmece network nerede kurulmuştur başlığını inceledik.

1 Ekim 2018 tarihinde ağ piyasasın da network marketing sistemi fazla kat piyasasın da mlm sistemini kullanarak kendi markası olan besin desteği mahsulleri ile faaliyetine başlamıştır. Dünya çapında ilerlemeye devam etmektedir.

Gün geçtikçe dağılan, 21.yy’da ticari sistem olarak görülmüş direkt satışın geliştirilmiş bir cinsi olan Network Marketing ağ pazarlaması, şahsın tamamen kendi emeği ile doğru orantılı kazanç sağlamasına imkân veren bir sistemdir.

Network Marketing‘in bu kadar ön tasarıya çıkmasının nedeni ise ekibin tümüne denk fırsatlar sunması, başlamak için bilgi ve tecrübe gerektirmemesi ve çalışma saatlerinin şahsın kendisi tarafından tanımlanması olupta görülebilmektedir. İşletme tedarikçi, toptancı, perakendeci zincirindeki lojistik giderler ve oluşacak öteki giderlerden muaf olmak ister.

İşletme geniş coğrafyalarda tek tek her harcayıcısını, şirketine dolaysız bağlı aralıksız harcayıcısı olarak kazanmış olur böylece toptancı, perakendeci arasında parçalayacak kârın kendisine kalmasını sağlar. İmece network nedir hakkında bilgileri bu paragrafta sizinle paylaştım.

İmece Network Ürünleri Nelerdir

Ağırlıklı olarak yararı ve kullanıldığı alanlar güzergahından çok rağbet gören İmece network ürünleri :  Spriluna ağırlıklı Besin destekleri ile dikkat sürükleyen imece ilerleyen yarıyılda değişik mahsuller ilede karşımızda olacağını belirtmiştir. Spirulina, super food teriminin yaşamımıza girmesiyle ortaya çıkmış gibi gözükse de hakikatinde uzun senelerdir yaşamımızda bulunan bir gıda…

Sıhhatli beslenmenin ehemmiyeti daha iyi anlaşıldıkça, spirulina sıhhatli hayatın başrol oyuncusu oluyor. Alışkın olmadığımız bir ad olsa da spirulinanın kaynağını hakikatinde çok iyi öğreniyoruz. Spirulina, öğrenilen en iyi oksijen üreticilerinin başka bir deyişle mavi-yeşil alglerin bir öbür ismiyle mikro alglerin gıdaya dönüşmüş hallerini sunar ver gösterir.

İmece Network Kazanç Planı

Standart Ticaret Sisteminde görülen fabrikadan çıkan mahsul, toptancı, bayi ve reklam ajansları tarafından muhtelif aracılar kullanılarak son harcayıcıya eriştirilir. Buna bağlı olarak mahsulün yapım maliyetine ek +pazarlama maliyetleri doğar. Başka Bir Deyişle 10 liralık çiğ madde ile üretilen bir pabuç için evvel reklam ajansına para ödenir.

Mahsulşan ünite maliyeti 11 lira olur. Sonra toptancıya 12 liraya satılır. Toptancı, aldığı mahsulü 13 lira karşılığında bayiye satar. Perakende bayi de mahsulü 15 liraya son kullanıcıya satar. Network Marketing Sistemi 21. Asrın ticaret düzeni olarak görülen network marketing düzenin de satılan mahsullerin aracılar kullanılmadan, son kullanıcıya erişmesini sağlayan bir ticaret kavrayışı vardır.

İmece Network Kariyer Planı

1-ALICI TEMSİLCİSİ: Şahsi alımı ile grup cirosu, aylık 1000 TL’ye henüz erişmemiş olan disribütörlere denir. Bu vaziyette olanlar Alıcı – Kullanıcı statüsündedir. Aza yapabilirler ancak prim alamazlar. Şatışlarından % 43 oranında kar kazancı elde ederek kendi işlerini kurarlar.

2-SATIŞ DANIŞMANI: Satış Danışmanları artık kendi ismine kayıtlı alıcı temsilcileri olan ve danışmanlık mesullüğü olan distribütörlerdir. Her Satış Danışmanı satışını yaptığı mahsulden %43 kar elde eder. Ayrıca; kendi alımlarından % 5 şahsi prim, kendi ismine kaydolduğu alıcı temsilcilerinin alımlarından % 5 grup primi almaya hak kazanırlar.

3-GRUP DANIŞMANI: Grup danışmanları; Satıştan % 43 kar elde ederler. Şahsi alımlarından % 8, Alıcı Temsilcilerinin alımlarından % 8 ve Satış Danışmanlarının alımından % 3 grup primi almaya hak kazanırlar.

4-MÜDÜR YARDIMCISI: Müdür Takviyecileri % 43 satış karının yanı gizeme; Kendi alımlarından prim kazanmaya başlamışlardır. Takım ödül olaraksa Kişinin kendine direkt kayıt takımı danışmanlarının aylık cirosundan %5, Satış Danışmanlarının aylık cirosundan %8 ve alıcı temsilcilerinin aylık cirosundan grup primi almaya hak kazanır.

5-MÜDÜR VE ÜST KARİYERLER: % 43 satış karı, şahsi cirolarından % 18 prim, Müdür Dayanakçılarının cirolarından % 5,Grup Danışmanlarının cirolarından , Satış Danışmanlarının cirolarından % 13,Satış Temsilcilerinin cirolarından ise % 18 Grup primi kazanırlar.

İmece Network Şikayet

Herhangi bir sorunlarda her türlü yardımcı olunan bir sistem olup şikayet oranı az da olsa bulunur. Kimisi ticaretini iyi yapana kızar bu sistem üzerinden kimisi de şirkete bu yüzden her alanda olduğu gibi şikayetle ilgilenir ve sizlere en kolay çözüm yolunu aktarır. Sistem üzerinde gmail ve telefon numarasıyla ulaşıp şikayetlernizi yerine getireblilirsiniz. Yorum alanına imece network şikayetinizi paylaşabilirsiniz.

İmece Network Kullanıcı Yorumları

Ağağıda bir kaç başlık ile size imece network kullanıcı yorumlarını paylaştık. Eğer sizin de yorumunuz var ise yorum alanına yazabilirsiniz.

Şükela: İçerisinde herhangi bir ürün gözükmeyip, üye yapmış olanlara elmas, inci safir rütbe dağıtan bir yeni oluşum. pardon network marketing. üyeleri yine henüz önce olmuş ya çarpılmış olan çarpmış insandan oluşmuş. Yabancı yok.

Melih: Sabır mücadele istikrar ve sonu hep şükür fikrin değişmiş olduğu anda olmamış gibi bir durumu yok. Harika bir iş bizi biz yapan kendimizi keşfetmemizi sağlayan kayıp olan önceki kültürü yeniden kazandırmış dostluğu yaren olmuşluğu tekrar dirilten iş demeye dilim varmıyor mükemmel bir ticaret modeli. Yeni dönemde yaratılan ticaret stili bir çok kültürü yeniden kazandırıyor.

İşletme tedarikçi, toptancı, perakendeci zincirindeki lojistik giderler ve oluşacak değişik giderlerden muaf olmak ister. İşletme geniş coğrafyalarda tek tek her harcayıcısını, şirketine dolaysız bağlı kesintisiz harcayıcısı olarak kazanmış olur böylece toptancı, perakendeci arasında ufalayacak kârın kendisine kalmasını hevesler. İşletme dağıtım sırasında oluşacak tehlikelerden, uzlaşamadıklarından korunmayı amaçlar.

Şirket Network çalışma sisteminde kendisini gerçek olası pek çok tehlike ve hasardan korurken cemiyetsel bir emele hizmet etmeyi, harcayıcı Distribütörünün faydasını da korumayı ister. Her ülkede belli derecelerde dar kazançlı ya da fukara insan bulunmaktadır, şirket kendi çıkarlarına gözetirken dağıtım yaptığı ülkelerde işsizlik meselesinin çözümüne katkı sağlamayı, fertlerin kazanç seviyelerini yükseltmeyi kastetmiştir. Amaçları da bu yönde devam etmektedir. Yanılgaya düşmeden kendi özgür iradenizle karar vermeniz en doğrusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir