Network Marketing

Network Marketingde Dogru Sponsor Network Marketing

Network Marketingde Dogru Sponsor

  • 78

Network marketing, bir ağ sistemidir. Ağ mekanizmaları içerisinde sistem, üyelerin alt üyelere sahip olması ve o alt üyelerin de kendi alt üyelerine sahip olması geometrik olarak genişleyen bir modelle işlemektedir.Network Marketingde Dogru Sponsor olma veya Yani her üye aslında potansiyel sponsordur ve her müşteri ileride üye ve/veya sponsor olacak birer kaynaktır. Dolayısıyla sponsor olma süreçlerinin çok iyi değerlendirilmesi gereklidir. Network marketing sponsor olma ekibe yeni bir üye katmayı ifade etmektedir. Üyenin sisteme en iyi şekilde adapte olması için çalışmalar yapacak kişi de sponsorun bizzat kendisidir.

Üyenin satış potansiyeli sonuç olarak sponsoru da etkileyecektir. Öncelikle üyeye sponsorun faydalı bir kaynak olduğu doğru biçimde anlatılmalıdır. Zira kimi üyeler sisteme sponsorsuz katılmanın avantajları olduğunu düşünmektedir. Bu yanılgının ortadan kaldırılmasını sağlamakta sponsorluk sanatı icracısı olan ekip üyesinin yetenekleri ile doğru orantılıdır.

Network marketing kitapları, sponsorlukla ilgili pek çok veriyi içermektedir. Aslında tüm kaynakların özünde varmaya çalıştığı nokta, sponsor yardımıyla elde edilecek verimin, sponsor olmadan elde edilecek olandan çok daha fazla olduğudur. Zira sponsor, sektörde deneyim sahibidir ve yeni katılımcıya benzersiz yetiler kazandırabilir. Ayrıca sponsorun bilgi saklamak gibi bir ihtiyacı yoktur, bilakis sponsoru olduğu kişinin gelirlerinden otomatik olarak faydalanacağı için azami gelişimi tesis edecektir.

Kimi yeni üyelerin bir çekincesi de sponsorun üst üye olacağı ve sistemde bir ast üst ilişkisinin var olacağı yanılgısıdır. Tabii kimi sponsorlar ne yazık ki bu hatayı yapar ve sponsoru oldukları üyeyi rahatsız edecek düzeyde üstünlük kurma çabası içerisine girerler.

Network marketing böyle böyle bir süreç değildir. Bilinen ilk ağ sistemi ile freelance para kazanma faaliyeti olan network marketing süreçleri içerisinde sisteme bugün katılmış üye ile, en üst seviyede üye arasında yalnızca deneyim bakımından bir fark vardır ki, bu da hiçbir hiyerarşik yapısı olmayan network sistemi içerisinde bir üstünlük oluşturmaz. Üye tek başına bir işletme gibidir ve zaman içerisinde tüm üyelerden daha üst bir noktaya ulaşma ihtimali vardır ki, bu durumda da bir kıdem farkı ortaya çıkmayacaktır. Hiçbir network marketing ağında hiyerarşi bulunmaz. Sistem herkese eşit uzaklıktadır ve herkesi eş potansiyelde faaliyet gösterir.

Burada üyenin niteliklerini yükseltmesi kendi avantajına olacak, daha yüksek hacimlere erişmesi kendisi ile birlikte tüm ağın niteliklerini yükseltecektir. Ancak başarısız üyenin vasıflarının yükseltilmesi için sponsorlarca çalışmalar yapılması, sponsorların faydasına olacaktır. Elbette üye de para kazanacak ortak bir fayda elde edilmiş olacaktır.

Nihai olarak network marketing sponsor olmasürecinde kişinin ağını ve kendini çok iyi değerlendirmesi ve gereksinimleri doğru hesaplayarak ihtiyaçların karışlanması için üyelere destek olmalıdır. Ürünlerin tedariki, satışı ve yeni üyelerin bulunması gibi süreçlerde, sisteme yeni entegre olmuş üyeler başta olmak üzere tüm sisteme genel anlamda rehberlik etmek sponsorluk sanatı ilkeleridir.

Network marketing tüketici odaklı bir satış sistemidir. Katılan her üyenin fayda olması prensibi ile çalışır ve hiçbir üyeyi diğerinin üzerine koymaz. Sponsorlar gerekirse kişisel gelişime de özen gösterip, network marketing kitapları edinmeli, sahip olacakları teorik bilgiyi ekiple paylaşmalı ve kendilerine sponsor olmuş kişilerle sürekli istişare halinde olmalıdır.

Tüm detaylarıyla iyi kurulmuş bir sistem her unsura ciddi miktarlarda gelir elde ettirebilecek kapsamlı enstrümanlara sahiptir. Doğru ürünün pazarlama süreçlerinde faaliyette olan bireylerin başarısı ekip dinamiği ile birlikte en üst seviyeye çıkacak, tüm ağın verimliliği yükselecektir. Elbette üreticiler de efektif ekiplerle çalışmayı tercih edecek ve bu gruplara avantajlar sağlayacaktır.

Benzer Yazılar

Network Marketing Motivasyon Network Marketing
Network Marketing işi nedir Network Marketing
Network Marketing Hakkında Network Marketing
Kararsızlık Network Marketing
Network Marketingde Liderlik Network Marketing
Network Marketing Nedir? Network Marketing
Limit Siz’siniz Network Marketing
Geleceğini Kontrol Et Network Marketing
Satışlarda Rekor Kırılacak Network Marketing

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?