Network Marketing Zararları Neler Olabilir

Ana sayfa » Network Marketing » Network Marketing Zararları Neler Olabilir

Network Marketing Zararları Neler Olabilir

Network Marketing’e ilgi hisseden bu işi tanımlamalarını istediğimde her seferinde yanlış tanımladıklarını, daha çok titan mantalitesini anlattıklarını görüyorum.

Network Marketing zararları arasında belki de en can acıtanı, sahtekarların bu sistemi, insanları dolandırıp paralarını çalmak için kullanmalarıdır. Bu durum, yasal sınırlar içinde kalarak iş yapmaya çalışan sistemin dürüst satış temsilcilerine karşı güvensizlik oluşmasına sebep olmaktadır. Tüm bu suç kabul edilebilecek ve etik olmayacak tutum ve davranışlar, bu işi başarıyla uygulamak için çok çalışmanın, planlı ve disiplinli davranmanın yanında Network Marketing zorlukları içinde sayılabilecek unsurlar arasında yerini almaktadır.

Bu sistemin zararlarının başında uygunsuz bir çalışma yolu izlemek vardır. Bir takım yasa dışı kimseler sistemi, kendi amaçlarına uygun olarak düzenleyerek etik olmayacak bir iş görünümüne sokmaya çalışabilirler. Normal şartlarda yasal çerçeve içinde bulunan bu sisteme uymayacak, denetimden geçmesi mümkün olmayan ve insanlar için zararlı olabilecek ürünleri satmayı deneyecek kötü karakterlerle karşılaşmak olasıdır. Böyle şeyler, işinin hakkını vermeye gayret gösteren insanlara zarar verebilecektir. Bunun dışında bir ürünü, Network Marketing sisteminde belirlenen fiyatın üstünde satarak karşı tarafı aldatmak, bu işe zarar veren en önemli noktalardan biridir. Ürünün satışından sonra fatura kesmeyip Gelir Vergisi ödemesinden kaçmak yine çalışma sistemine zararlı olacaktır.

Network Marketing Riskleri Nelerdir?

Network Marketing zararları

Network Marketing zararları

Her işi kendine göre zorlukları olduğu gibi risklerinin de olacağı muhakkaktır. Network Marketing sistemi köşeyi kolayca dönülebilecek bir iş zannedildiği için başarısızlıkla yüzleşmek durumunda kalanlar da olmaktadır. Kolay yoldan zenginliğe erişmeye kalkışmak, ahlak eşiğimizin konumunun değişmesine yol açabilecektir. Günlük yaşamda dahi dürüst kişilerle yan yana olmayı isterken iş yapacağımız kişilerden de haliyle dürüstlük bekleriz ve bu bizim en doğal hakkımızdır. Bunun için Network Marketing riskleri içinde dürüst olmamak başı çekmektedir.

O yüzden sisteme dahil etmek istediğimiz ve ileri ki zamanlarda yol arkadaşımız olacak insanlara, en başından işin zorluklarından dürüst bir tavır takınarak bahsetmemiz önem arz etmektedir. Bu sayede sisteme kazandırdığımız üyeler, yeterince gayret göstermeyip ya da yeteneklerinin sınırlı olması hasebi ile başarısız olsalar bile bir Network Marketing yalanı yaşadık diyemeyeceklerdir.

Network Marketing Tuzağı Nedir?

Network Marketing sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez uygulamaya konulduğu zaman şaşkınlık yaratmıştır. Daha önce hiç kimsenin görmediği ve akıl edemediği bu yeni sistem, aklı dolandırıcılığa çalışan bazı şarlatanların gözlerinin parlamasını sağlamıştır. Temel olarak Network Marketing sistemi, bir piramit sistemidir. Yukarıdan aşağı doğru üye kaydı devam ettikçe yukarıda bulunanların kazançları artmaktadır. Tabii kazançların artmasını kaydedilen yeni üyeler ve onların yürüttüğü çalışmalar arttırmaktadır. Kaydolan her üye hem satış yapmakla görevli hem de yeni üye kazandırmakla görevlidir.

Sisteme dahil edilen her üye, yapılan satışlar gibi gelirin artmasını sağlar çünkü bu sistem sizin kaydettiğiniz üyenin yaptığı satıştan pay almanıza olanak verir. Bu sistemin inceliklerini keşfeden sahtekarlar, ortaya herhangi bir ürün koymaksızın, katılımcılardan safi üyelik ücreti alarak titan zinciri kurmuşlar ve böylelikle insanları dolandırmışlardır. Bu, Network Marketing tuzağı şeklinde ifade edilebilmektedir. İçinde ürün olmayan bu tür sistemlerden uzak durulması insanların faydasına olacaktır. Karşımıza çıkan her Network Marketing firması güvenilir olmayabilir. Kaydolup para yatırmadan önce kati vaziyette iyice araştırma yaparak firma hakkında sağlıklı bilgiye ulaşmalıyız.

Network Marketing Yasal Mıdır?

Network Marketing, Amerikan ticaret hayatına ilk sokulduğu yıllarda, Amerikan Hükümeti’nin yasa dışı olduğunu iddia etmesi üzerine, Network şirketinin kapatılmasına ilişkin dava açılmış ancak karara bağlanan dava sonucu, bu şirketin yasaya uygun olduğunu belirtmiştir. Tabii bu tarihten itibaren bazı kötü niyetli şahıslar, bunu fırsat bilerek bir kaç saf düşünceli insanı dolandırmak suretiyle üzmüşlerdir. Bir Network Marketing şirketinin dolandırıcı olup olmadığını anlamak için bazı kriterler mevcuttur. Öncelikle satışa sundukları ürünün kalitesi ve garantili olup olmadığı önemlidir. Ayrıca şirket kaydının resmi olduğunun teyidi mutlaka yapılmalıdır.

Kayıt yaptıran üyeler şirket içi eğitim sunup sunmadıkları da ciddiyetleri konusunda belirleyici olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dolandırıcıların önünü kesmek için bir Network Marketing yasası çıkarmıştır. Bu yasada gerekli görüldüğü zamanlarda çeşitli düzenlemeler yapılabilmektedir. Yapılan düzenleme ve değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Bu farklı sistemin ticaret hayatımızda yerini almış olmasının kanıtı olarak çıkartılan yasalar gösterilebilir. Bu konuda yasa çıkartılmış olması, aynı zamanda bu sistemin gerçek bir iş haline geldiğinin de göstergesidir.

Network Marketing Zorlukları

Network Marketing sisteminde de diğer sektörlerde olduğu gibi yaşadıkları olumsuzluklara yenilerek başarısız olan bir çok insan vardır. Ya da zorlukları görüp bunları bahane ederek bir çok girişimci bu işe girişmekten korkmaktadır. Ancak bu zorluklar insanları korkutup sindirmemelidir, kişisel hayatta olduğu gibi iş hayatında da elbette zorluklar bulunur. Bu zorluklardan kaçmak yerine onlarla savaşıp başarısızlıklar engellenmelidir. Hatta Network Marketing zorlukları  nispeten üstesinden daha kolay gelinebilecek zorluklardır. Peki bu zorluklar nelerdir?

  • Her yerde olduğu gibi bu sektörde de kötü niyetli insanlarla karşılaşmak olasıdır. Menfaatleri doğrultusunda çalışan, sadece işleri düştüğünde arayan, amacı sadece üye kaydı yaparak kendi primini arttırmaya çalışan insanlarla karşılaşılabilir. Bu insanlar iletişimi zorlaştıracakları gibi iş kalitesini de düşürebilirler.
  • Genelde çalışan insanların her zaman onlara sorumluluk yükleyen, denetleyen patronları olur. Network Marketing işi serbest bir iş olduğu için kişi kendi kendinin patronu olmalıdır. Bazı insanlar kendi disiplinlerini sağlayamayarak bu işte başarısız olabilmektedir. Kısaca bu işe baş koyan bir insanın kendi kendinin özdisiplinini sağlamak zorundadırlar.
  • Network Marketing sistemi bir nevi yatırım sistemi olduğu için kişi sabırlı olmalıdır. Belki de bu sektörün en zor yanı budur. Kısa süre içinde para kazanmak çok çabuk mümkün olmadığı için kişi yatırımını yapıp beklemelidir. Beklemenin sonucunda emeklerinin karşılığı alınır.
  • Network Marketing bir takım işidir. İnsanları sevmeyen,takım ruhundan uzak insanlar için bu zorluk yaratabilir. Grup daima birbirleri ile iletişim halinde olup, olumlu etkileşimler yapmaları gerekmektedir. Takım ruhu ne kadar iyi olursa o kadar verimli iş elde edilir.
  • Sabırın yanında istikrar çok önemlidir. Bir yatırımcı moral bozukluğuna ihtimal vermeyip düzenli çalışmalar yapmalıdır. Vazgeçmemeli en azından belirli bir potansiyele ulaşana kadar kişi canla başla çalışmalıdır.
  • En önemli konu ise özgüven ve iyi iletişimdir. Network Marketing insanlarla iletişim üzerine kurulu bir iş olduğu için en zor yanı da doğru iletişim kurmaktır. Kişi kendine güvenerek disiplinli ruh halinde olmalıdır.

Network Marketing zor tarafları elbette vardır ancak serbest girişimci bu zorlukları atlatarak başarı adımlarını tırmanabilir.

By | 2018-01-15T03:39:28+00:00 Aralık 13th, 2017|Categories: Network Marketing|0 Comments

About the Author:

Blogumda Network Marketing, Para Kazanma,Blockchain ve Bitcoin ile ilgili kategori yazılarının size detaylı bilgi vereceğini düşünüyorum.

Leave A Comment