Network Marketing Terimleri Ve Kazanç Planları

Network Marketing, Türkçe karşılığında  “Ağ Alışverişi” olarak geçmektedir ve günümüzün en popüler ticaret sektörü haline gelmiştir. Normal şartlarda bir ürün satışa çıkmadan önce tasarım, fabrika, ürün oluşumu, reklam ve raflara gelmesi gibi bir çok aşamadan geçmektedir. Ve bu aşamalardan geçmesi ürünün rafa gelmesine kadar ona fiyat eklemekte, asıl fiyatına fiyat katmaktadır.

Network Marketing mekanizması ise ürüne o fiyatın katılmasını engellemekte kısaca ürünün piyasa değerinin altında satılmasını sağlamaktadır. Ürün piyasa değerine eş değer bir ücretle de satılabilir ancak asla yüksek bir meblağ olmaz bu Network Marketing işleyişine aykırıdır. Network Marketing işine atılmak isteyen bir grup ise bu işleyişteki network marketing terimlerini bilmelidir.Network marketing terimleri bu işleyişte çalışan insanlara yardımcı olan başlıca tanımlardır. Serbest Girişimci bu sektörde çalışırken bu terimlerle karşılaşacağı için aşina olmalıdır. Peki nedir bu Network Marketing terimleri?

Network Marketing Terimleri

 • Multi Level Marketing (MLM): Para kazanılan oluşumların yüksek, çok katlı olduğunu belirten, Türkçe karşılığı “Çok katlı pazarlama” olan Network Marketing sektöründe sık kullanılan bir terimdir. Yapılan işi anlatan ama “Network Marketing” kadar çok kapsamlı olmayan bir terim olmakla beraber Network Marketing durumunun bir alt tanımıdır.
 • Network Marketer: Türkçe karşılığı “Ağ Pazarlamacısı” olan bu terim Network Marketing sektörünü kendine iş edinen kişilere verilen addır. Kişi bu sektörü kendine iş olarak edinmiş ve bundan belirli bir para kazanmayı amaç haline getirmiştir.
 • Level: Kademe anlamına gelmektedir. Network Marketing işleyişindeki basamakların tanımıdır. Bazı durumlarda level olarak değil, direk kademe olarak da kullanılabilir. Kişi ne kadar çalışırsa o kadar kademe yükselebilir. Yükselmeyi vaat eden bir sektördür.
 • Distribütör: Network Marketing sektöründe çalışmakta olan kişilere denir. Network Marketing tavsiye üzerine kurulmuş bir oluşumdur. Distribütör de o firmadaki ürünleri kullanıp, şeffaf bir şekilde yorumlayarak tavsiyede bulunur. Satıcı konumundadır.
 • Sponsor: Lider olarakta kullanılabilir. Bu işi yapmak isteyen kişiyi dahil eden baş kişidir. Sponsor, kişilere deyim yerindeyse liderlik yapar, yapacağı işleri anlatır, kişiler için örnek teşkil eder. Kısaca hem lider hem de yardımcı durumundadır.
 • Marketing Plan: Bu terim Network Marketing işleyişinde ki distribütörün bütçesi, distribütörün kariyerindeki yükseliş planlamalarını, tatil günlerini, puanlarını, ödüllerini barındıran sözleşme niteliğindeki bir planlamadır.Distribütor için bu çok önemlidir.
 • Direct Selling: Türkçe karşılığı “Doğrudan Satış” olan bu terim de MLM gibi Network Marketing’in ayrı bir alt tanımı olarak kullanılabilir. Bu terimin kullanılmasının başlıca sebeplerinden biri ise Network Marketing’in işleyiş tarzını apaçık anlatan bir terim olmasıdır. Arada aracı olmadan satıcıdan alıcaya ürünün direk ulaştığını anlatır. Network Marketing sisteminin işleyişini açıklar.

 

Network Marketing Üyeliği Nasıl Olur?

Network Marketing işini yapmak isteyen bir serbest girişimci kendine uygun bir şirketi araştırarak üye olabilir. Network Marketing üyelik durumu nasıl gerçekleşir? Serbest girişimci kendine uygun şirketi nasıl bulabilir? Kişi öncelikle ne istediğini bilmeli, yapacağı işi en ince ayrıntısına kadar araştırmalıdır. Zaten Network Marketing prensibi müşterisini profesyonel bir satıcıya dönüştürmektir. Kişi Network Marketing videolar adı altında bulunan açıklayıcı videolarda kendine uygun çalışma prensiplerini, bu işlerin gidişatını öğrenebilir. Hatta videolar yardımıyla satış yapan kişiler bile vardır.

 • Doğru Ekip: Kişi kendi ilgi alanında doğru firmayı seçerek başvurmalı, kendine en uygun ekip ile çalışmalıdır. Deneyimleyip tavsiye edebileceğine emin olduğu ürünlerin bulunduğu uygun bir firmayı tercih etmelidir. Çalışma arkadaşları ile çatışmaya girmemelidir.
 • Tanımak: Kişi iş yapacağı insanları, grubu iyi tanımalıdır. Sponsoru ve diğer elemanlar ile iletişim halinde olmalıdır. Bu sektör serbest çalışma durumunu benimsediği için patron yoktur ve bu yüzden kişi genel olarak Network Marketing mantığını iyi bilerek çalışmalıdır. Deyim yerindeyse kendi yol göstericisi olmalıdır.
 • Destek: Grup birbirini destekleyici çalışmalar içinde bulunmalıdır. Ortak kararlar alınıp, ortak kararlar verilmelidir. Arada ki iletişim iyi korunmalı, ekip üyeleri birbirlerine ihtiyacı olduklarında ulaşabilmelidir.
 • Fedakarlık: Kişi çalıştığı ekip ve kendi için zamanında ve doğru çalışmalı yeterince emek vermelidir.

Bütün bu durumları barındıran bir girişimci kendine uygun bir Network Marketing şirketine üye olarak serbest girişimci olup bunu kalıcı bir iş haline getirebilir.
Kişi eğer herhangi bir şirkete üye olmak istemiyorsa, kendi işini kurmak istiyorsa bunun da bir çok yolu vardır. En revaçta olan sistem iste Network Marketing videoları adı altında tanıtım videolarıdır. Kişi kendisine çevre oluşturarak kendi ürünlerini tanıtıp satışını sağlayabilir.

Network Marketing Kazanç Planlamaları

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bir girişimci bu sektörde para kazanmak ve verimli grup çalışmaları gerçekleştirmek için uygulanan kazanç sistemlerinden birini kullanmalıdır. Şuanda bilinen sistemler unilevel, binary, matrix ve breakaway sistemleridir. Bu planlamalarda en temel ve en basit kullanılan Network Marketing Unilevel Binary Breakaway Matrix plan sistemidir.

 • Unilevel: Network Marketing sistemi kurulduğu zamandan bu yana en çok kullanılan ve en basit görülen sistemdir. Sistemin ana teması baş kademenin, kademeler ve kişi sayısı beraber artmasına rağmen her bir kademeden prim alarak kazanç sağlamasıdır. Sadece baş kademe de bulunan kişi değil bütün kademedeki insanlar ve gruplar kazanç sağlamaktadır. Tabi bir önceki kademeden biraz daha az kazanarak.
 • Binary: İkili sistem olarak adlandırılmaktır. Örneğin siz iki kişiyi kaydedersiniz ve onlarda ikişer kişiyi kaydederek görünmez iki kol oluşur. Ve bu iki kollu sistem grup haline gelerek diğer yöntemlerden daha çok takım çalışmasını destekler. Her koldan, her kademeden belli bir ücret alınır. Kazanç bakımından en avantajlı plan olarak görülür.
 • Breakaway: Bu metot unilevel sistemi ile aynı sayılabilir. Tek farkı bu sistemde distribütör belli bir başarıyı sağladıktan sonra gruptan ayrılarak daha büyük kazançlara imza atabilir. Bu sistem genel olarak distribütörü daha verimli çalışmaya iter.
 • Matrix: Bu metotta bünyesinde bulunduğunuz şirket size grubun kaç kademeden oluşacağını ve kademelerde kaçar insan bulunacağını önceden verir. O yüzden kazanılan bütçe önceden bellidir.

Network Marketing Sektöründe Vergi İşleyişi

Network Marketing sektörü yasal olmakla beraber üniversitelerde bile ders olarak okutulmaktadır.Böyle bir sistemde network marketing vergi durumu da yasalarla birlikte yürürlülüğe girmiştir. Her iş yapan kurum gibi vergi ödenmektedir. Yapılan işlemler faturalandırılmalıdır. Bu faaliyet neticesinde elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi tutulur.
İş yapılan kişinin TC kimlik numarası alınarak işlem faturalanır ve kazançların gelir vergisi ödenir. TC kimlik numarası yerine vergi numarası da verilebilir. Bu numaralar üçüncü bir kişi ile paylaşılmaz.
Yapılan işin güvenli olup olmadığını vergi ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinden anlayabiliriz.

Sistemde Tek Bir Aracı Var

Sistemin tek aracıları katılımcıları olmakta ve katılımcılar yaptıkları distribütörlükleri ile klasik tarz ticaret sistemine göre çok daha ucuza ürün satışı yapabilmektedir. Sistem içerisindeki ürün satışları piyasaya göre pahalı olmaz. Sistemdeki satış planı ise tavsiye mantığına dayanıyor. Ürünü alıp kullandığınızda memnuniyetlerinizi pazarlama aracı olarak kullanırsınız. Bu şekilde hem kendiniz kazanır, hem de çevrenizdeki insanların kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Sistem içerisinde farklı kazanç metotları bulunuyor. Özellikle network marketing nedir nasıl yapılır konu başlığında bu planları markalar kendi çalışma disiplinleri olarak belirlemektedir. Kazanç elde etmek için bir ekip olarak çalışmanız gereklidir. Kişisel satışlarınız üzerinden elbette ki para kazanacaksınız. Ancak ekibiniz üzerinden sağlanan başarılı bir motivasyon ile sağlanan gelir çok daha fazla olabilir.

Günümüzde network marketing alanında kullanılan en yaygın metotlardan biride network marketing unilevel sistem olmaktadır. Bu metot içerisinde birinci kademede sisteme dahil edeceğin kişi sayısında herhangi bir sınır bulunmuyor. Bu durum diğer kademelerde de herhangi bir sınırın olmadığını göstermektedir. Ancak kademelerin artması ile komisyonların azalması söz konusu olabilir. Birinci kademe üzerinden yüzde 5 komisyon sağlanıyor ise 6.kademe üzerinden yüzde 2 komisyon alıyor olabilir. Bunun yanında farklı uygulamalarda kullanılıyor olabilir. Hangi kademeye kadar para kazanacağınız firmaları size sunduğu sistemlere göre farklılıklar gösterecektir. Bu sisteme ait pek çok uygulama şekli bulunuyor. Farklı bir metot olarak ise Breakaway tanımlanabilir. Unilevel ile sistem olarak aynı olsa da farkı alt kollarınızın kariyerlerinin ilerlemeden kendi seviyenizin de artmaması olmaktadır. Daha sistematik bir kazanç planından bahsedecek olursak Matrix konu içinde açıklanabilir. Bu sistemde kaçıncı kademeye kadar kazanç sağlanacağı ve kademelerdeki kişi sayısı belirlidir.

Bu da network marketing kazanç planları içerisinde kazanacağınız en yüksek paranın belli olduğu bir sistemdir. Bu nedenle belirli bir kademe sonrasında komisyon alımı söz konusu değildir. En yaygın olarak kullanılan matrix kazanç planları 2*12, 3*9, 5*8 olarak tanımlanabilir. Tüm bu sistemler göz önüne alındığında en başarılı olarak network marketing binary network marketing sisteminin kullanıldığı ve ideal kazanç sağladığı söylenebilir. Genel olarak ta bu anlamda bir kullanım söz konusudur. Network marketing sisteminin bir ekip işi olduğu göz önüne alınacak olursa, her birey kendi ekibi ile çalışmalarını yürüttüğünde ve bu sayı ulaşılabilir nitelikte olduğunda çok daha başarılı olması söz konusudur. Takım içi yardımlaşmanın öne çıktığı bu kazanç planında bireyin hem kendi için, hem de grubu için ideal kazanç planları elde etmesi mümkündür. Sistem içerisinde mutlaka birey ve ekip bazında hedeflerinizin olması motivasyonunuzun daha sağlam olması açısından önemlidir.

Bu Yazıya Puan Vermek ister misiniz?
Puan Ortalaması
[Toplam: 4 Ortalama: 4]

Son Yazılarımdan Haberdar Ol!

E-Mail listeme kayıt olursanız son yazılarımdan haberdar olabilirsiniz..

Aboneliğiniz için Teşekkür Ederim.

Bazı Bilgiler Yanlış

0 cevaplar

Cevapla

Yorum Yapmak istermisiniz?
Eleştirmekten Çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir