Network Marketing

Network Marketing Sektöründe Takım Oyunu Network Marketing

Network Marketing Sektöründe Takım Oyunu

  • 73

Network Marketing Sektöründe Takım Oyunu takım oyununun önemi, sektörün adında gizlidir. Network ağ demektir ve bir ağın takım üyelerinin olmayışı söz konusu değildir. Kaldı ki network marketing sektöründe takımlar birbirine para kazandıran zincirlerdir ve zorunlu kurulmuş ekipler olmayıp, gönüllülük esasıyla işler ve sağlayacakları kar ekibin satış potansiyeli ile direkt ilişkilidir.

Tabii network marketing sektöründe takım oyunu bir spor takımının oyunu gibi gerçek zamanlı paslaşma biçiminde seyretmez. Takım üyelerinin bireysel çalışmalarının bütüne olan etkileri haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda ortaya çıkabilmektedir. Çok iyi organize olmuş network marketing takımları, birbirlerinin sosyal çevreleri ile entegre olup, devamlı yeni takım üyeleri sağlayabilmekte ve hem kendilerine hem de ekiplerine ciddi karlar elde ettirebilmektedirler.

Network marketing sektöründe takım oyunu, takım liderleri tarafından yönetilen bir süreç olmakla birlikte, takımın her unsurunun yetenekleri, sosyal çevresi, bilgi ve deneyim seviyesi tüm ekibin performansı üzerinde etkili olmaktadır. Alan tercihi, müşteri seçimi, takım içi eğitimler, görev paylaşımı, sosyal entegrasyon gibi ağın yeteneklerini güçlendirecek takım içi aktiviteler düzenlenmeli ve süreç kontrol altında tutulmalıdır. Takım üyelerinin birbirlerine rehberlik etmeleri ürünün marka imajı bakımından önem arz etmektedir. Zira network marketing sektöründe ürünler, ağdaki satıcılar aracılığı ile duyurulmakta ve marka imajı güçlenmeyen ürünlerin satışı zor olmaktadır.

Sadece network marketing sektöründe değil tüm sektörlerde ve her satış tipinde takım oyunu büyük önem arz eder. Takım çalışması sayesinde takım üyelerinin hızlı biçimde gelişmesi mümkün olup, düzenli ve devamlı etkileşim içerisinde olan üyelerin ek bir eğitime ihtiyaç duyulmadan geliştirilmesi mümkün olacaktır. Hemen her satış ortamında bireysel kazançları artırmak için diğerlerinden gizlenen teknik ve taktikleri bulunmakla birlikte bu tavır network marketing sektöründe geçerli olmamak bir yana, olumsuz sonuçlara yol açar. Zira Network marketing, doğası itibariyle takım olarak çalışılması gereken bir organizasyondur ve ekibin herhangi bir unsurunun bütünden ayrı olarak büyük karlar elde etmesi beklenmedik bir durum olmakla birlikte doğru da değildir. Üyenin yeteneklerini diğer ekip üyeleriyle paylaşması bütün bir büyümeyi teşvik eder.

Bunun yanında yetenekli ve bilgili bir satıcı, kuracağı alt ağı kendi bilgi ve deneyimi ile donattığında onların sağlayacağı gelirden de kazanç sağlayacağından pragmatik bir davranış da sergilemiş olacaktır. Sonuç olarak kurulacak güçlü ekip, aynı güce sahip yeni ekiplerin ortaya çıkmasına ve bütün halinde çalışan mükemmel bir ekibin yanında, geometrik olarak artan kar oranlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Network marketing sektöründe takım oyunu bir seçenek değildir.

Takım olamayan ağların başarılı olması mümkün değildir. Zaten takımlar başarısız unsurları eğitip geliştiremedikleri takdirde bünyelerinden dışarıya iterler. Zira network marketingde başarılı olmak için mükemmel biçimde bağlı bir zincirle mümkün olacaktır.

Pek çok satış ağı takım olmak için çaba sarf etmez. Oluşan gruplar doğal gruplardır. Problem takımların entegre çalışması ve birbirlerini bir çok açıdan besleyebilmeleridir. Gelişmiş takımlar kusursuz satış alanları oluşturabilir, iş yükünü paylaşabilir ve sektör hakimiyetine sahip olabilirler.

Ayrıca network marketing sektöründe takım oyunu bir sosyalleşme uğraşıdır. Bu sosyal gruplar sadece ticari faaliyetler bakımından değil, kişisel ilişkiler bakımından da güçlü takımlar oluştururlar ve şehir yaşantısının stresli ve yalnız ortamında, kazanç sağlayacakları bir sosyal çevreye sahip olurlar. Elbette arkadaşlara ticari birer unsur gözüyle bakmak doğru değildir.

Zaten network marketing stratejileri, ticari faaliyetleri artırmak değil, büyük tüccarların elde ettiği çok büyük karların, kişiler arasında paylaşılarak büyük gruplara fayda sağlamak maksadıyla sürdürülen bir süreçtir ve üreticiler tarafından desteklenir.

Elbette bu ekiplerden büyük perakendeciler hiç hoşlanmaz, zira bu sayede kurulan gruplar pek çok ürünü hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan kendi aralarında tedarik edebilir ve çok daha uygun fiyatlardan faydalanırlar.

Benzer Yazılar

Network Marketing Motivasyon Network Marketing
Network Marketing işi nedir Network Marketing
Network Marketing Hakkında Network Marketing
Kararsızlık Network Marketing
Network Marketingde Liderlik Network Marketing
Network Marketing Nedir? Network Marketing
Limit Siz’siniz Network Marketing
Geleceğini Kontrol Et Network Marketing
Satışlarda Rekor Kırılacak Network Marketing

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?