Network Marketing

Network Marketing Lideri Kimdir Network Marketing

Network Marketing Lideri Kimdir

  • 80

Network Marketing lideri kimdir? Veya bir başka deyişle network marketing lideri hangi özelliklere sahip olmalıdır? Tabii network marketing lideri ile, diğer liderlerin liderlik vasıfları farklı değildir. Lider nasıl olur?Dediğimizde vereceğimiz birkaç cevap vardır ve her sosyal grubun lideri muhtemelen o vasıflara sahiptir. Yani network marketingde lider olma genel liderlik niteliklerinden çok da farklı özellikler gerektirmez. Pekiyi lider nasıl olur?

Öncelikle altı çizilerek belirtilmelidir ki, lider olma okulu yoktur. Liderlik ne kadar öğretilmeye çalışılsa da, kişinin öz niteliklerinin, öğrenilmiş bilgilerle kompoze edilmesinden oluştuğu için, yönetilemeyen unsurları söz konusudur. Buna doğal liderlik denmektedir. Esasen bunun dışında, dikte edilen liderlerin pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz.

Örneğin iş yerinizde hiçbir lider vasfına uygun olmayan bir müdürünüz varsa, hiçbir zaman onu dikkatle dinlemez, yalnızca kati emirlere uyar ve genelini göz ardı edersiniz. Esasında iş yeri üst yöneticilerinin ve firma patronlarının sıkça yaptığı bir hatadır bu. Liderlik vasıflarına sahip olmayan bireyleri akademik kariyerlerine istinaden lider olarak dikte etmek, tüm sistemin yapısını bozabilir.

Geleneksel olarak lider, gruptaki en yaşlı üye olarak kabul edilir. Ancak bu modern gruplarda geçerli değildir. Bununla birlikte, yaş farkı olmayan bir grupta böyle bir sınıflandırma da işe yaramayacaktır.

İkinci nitelik iletişimdir. Hitabet yeteneğigüçlü ve karşısındakini hızla etki altına alabilen bireyler liderlik vasıflarının önemli bir kısmını sağlamış olurlar. Zira sözünü dinletemeyen kişiden lider olmaz. Zaten işletmelerde yöneticilerin doğal lider olmaları gerekliliği de buradan gelir. Altlarında çalışanlara, zor kullanmadan talimat verebilen yönetici kesinlikle liderdir.

Sosyal grup lidere büyük ölçüde itiraz etmez. Hele ki Türk toplumu gibi, ataerkil geleneklere sahiptoplumlarda neredeyse hiç karşı çıkma söz konusu değildir. Ancak, lider her şeye rağmen, grubu istismar etmemelidir. Ne olursa olsun, sosyal grup ayrışabilir ve lideri reddeden bir kesim de ortaya çıkabilir. Liderin bir diğer vasfı da grubu bir arada tutabilmektir. Elbette herkes aynı şeyi düşünmez. Ancak bir orta nokta bulmaları mümkündür. Bunun oluşmasını sağlayacak kişi de lider olacaktır.

Genel olarak lider nasıl olur sorusunun cevabı, başarılı olur şeklinde olur. Yani liderlik vasıflarımaddelerinden bir diğeri de işini iyi yapmaktır. Network marketingde lider olma yolunda en önemli kazanımınız sponsor olduğunuz alt üyelerdir. Ne kadar çok üyeniz varsa, o kadar başarılısınız demektir, fakat bir o kadar da başarısızsınız demektir. Doğal olarak daha çok satış yapar ve yaptırırsınız. Network marketingde lider olma vasıflarından en önemlisi, satış yaptırmaktır. Sponsoru olduğunu üyeye yeterli deneyimi kazandırarak satışlarını yükseltir ve kendi ağını kurmasını sağlarsanız liderlik etkiniz artacaktır.

Sonuç olarak, network marketingde lider olma durumundaysanız, yani liderlik vasıfları bakımından standartlara uygunsanız veya kendinizi bu standartlara uydurmak için çalışıyorsanız, grup üzerinde etkin olabileceğinizden söz edilebilir.

Liderlik, özellikleri sır olan bir vasıf değildir. Kimileri lider doğar sözü ise, kısmen doğrudur. Kişinin sosyal ilişkileri, hitabet yeteneği ve genel kültürü çok iyi olup, lider olamadığı gibi, hiçbir vasfı olmadan çok güçlü bir liderlik yeteneğine sahip olması durumunda her sosyal gruba liderlik edebileceğinden söz edilemez.

Aslında sizin liderliğiniz, lideri olduğunuz sosyal grupla ilgilidir. Bir grubun lideri olan birisi, bir başka gruba üye dahi olamayabilir. Yani sosyal grubun nitelikleri liderin niteliklerini de marjinal biçimde değiştirmektedir. Örneğin bir mahalle muhtarının, başbakanın yanında lider olduğunu söylemek dahi mümkün değildir, oysa her ikisi de, mülki idarenin seçimle gelen üyeleridir. Örnekler sosyal ekonomik boyutta da çoğaltılabilir, bu durumda da sonuç aynı çıkacaktır.

+1500 Blog Abonesi Arasına Katılın.Yazılar Haftalık Mail Adresinize Gelsin?


Benzer Yazılar

Network Marketing Motivasyon Network Marketing
Network Marketing işi nedir Network Marketing
Network Marketing Hakkında Network Marketing
Kararsızlık Network Marketing
Network Marketingde Liderlik Network Marketing
Network Marketing Nedir? Network Marketing
Limit Siz’siniz Network Marketing
Geleceğini Kontrol Et Network Marketing
Satışlarda Rekor Kırılacak Network Marketing

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?