Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişimle İlgili Genel Açıklamalar Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişimle İlgili Genel Açıklamalar

  • 125

Yürütülen çalışmalar ve insan düşünceleriyle ilgili fikirler zaman içerisinde değişiklik gösterdiği için hem sinirle hem de cesaretle ilgili durumların tamamen tek bir kurala bağlı olmadığı anlaşılmıştır. Son derece dikkat çekici olan süreçte ise kişisel gelişim hakkında her şey artık bireyin yürüttüğü çalışmalara göre değişiklik gösterebiliyor. Günümüzde sadece bireyin kendi ihtiyaçlarına veya isteklerine yönelik değil, aynı zamanda toplumdaki yerine yönelik de inceleme yapılması şarttır. Aksi taktirde karar verilebilmesi veya yorumların doğru bir şekilde yapılabilmesi de son derece zor olacaktır.

Kişisel Gelişim İçin Neler Yapılmalı?

İnsanların uzun süredir hem düşünce yapısında değişiklikler görülüyor hem de yaşam tarzında değişiklikler görülmeye devam ediliyor. Her zaman için ilgi görmeye devam edebilecek ve kişisel gelişim hadisleri ile de anlaşılabilecek durumlar artık insanın kendisini bağımsız biçimde geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. İnternet üzerindeki yayınlarda kimlerin başarılı olabileceği ve ne şekilde yorumlarla ilgi görmeye devam edebileceğiyle ilgili belli başlı grupların farklı görüşleri ortaya çıkmıştır. Doğal olarak da bu süreç direkt olarak gelişimi etkilemiş ve başarıya ulaşılabilmesini, eski insanlardan alınan tecrübeler doğrultusunda daha kolay hale getirmiştir.

Günümüzde Gelişim Neye Göre Gerçekleşiyor?

Kendini eleştirme yeteneğinden mahrum olan kişilerin artık hiçbir şekilde diğer insanların düşüncelerine de saygılı olma gibi bir imkanları olmayacağı ve doğal olarak da süreci devam ettirmekte zorlanabilecekleri anlaşılmıştır. Bireyin kendi hatalarını kabul edebilmesi ve bunların üstesinden gelebilmek için kararlar vermeye başlaması da onun sorun yaşadığını ve kendi kararının bir sonucu olarak bununla karşılaştığını kabul etmesi anlamına geliyor. Bu tarz insanların ise öz eleştiriyi rahatlıkla yapabildikleri için de çoğu zaman başkalarının hatalarını belirli bir üslupla yönettikleri taktirde en net sonuçları alabildikleri bilinmektedir. Kişisel gelişim hakkında bilgi edinilmek istendiği taktirde de yıllar boyunca insanlıkla ilgili yapılan yorumlar ve şairlerle filozofların açıklamaları kaynak alınabilecektir. Her birinin bir miktar doğruluk payı olduğu bilindiği için de, farklı farklı konular hakkında gelişimin ne şekilde devam edebileceği tam olarak belirli tek bir kaynaktan alınamamaktadır.

Aşık İnsanların Kişisel Gelişimi

Aşk bir insanı çok fazla etkileyeceği ve onun hem düşünce açısından hem de dünya görüşü açısından tamamen farklı bir duruma çekebileceği için direkt olarak karakterde de değişiklikler yaşanabilecektir. İnsanlarla sürekli olarak iletişime geçmeyi veya başkalarından tamamen bağımsız bir hayat sürmeyi alışkanlık edinmiş kişilerin tam tersi biçimde hayatlarını sürdürebildikleri görünüyor. Bundan dolayı da günümüzde sadece aşık insanların anlayabilecekleri ve kendi durumlarını öz eleştiriyle görebilecekleri kişisel gelişim atölyesibulunuyor. Böylelikle, içerisinde bulundukları durumların onlara zarar mı verdiği yoksa güncel uygulamaların ve yöntemlerin sonucunda, herhangi bir şekilde kendilerini değiştirip değiştirmediği gibi soruların cevapları daha net yansıtılabiliyor.

Kendini Farklı Alanlarda Geliştirme İsteği

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkesin bilgilere daha kolay ulaşabilmesi sayesinde de cahil olmak artık suç gibi görülebiliyor. İnsanların kendilerini bu şekilde eleştiren bireylere karşı hiçbir şekilde hoşgörüleri olmadığı gibi de, gelişimin sağlanabilmesi için de çaba sarf etmedikleri anlaşılabiliyor. Artık kendini geliştirme isteği bulunan bireylerin tamamen öz eleştiri yapabilen ve öz eleştiri yaptıktan sonra da harekete geçen insanlar olduklarının bilinmesi de kişisel gelişim aşk gibi süreçlerde bile durmaksızın devam edebiliyor.

Ayrılık Sonrası Hüzün ve Gelişim İsteği

Günümüzde ayrılığa dair bilgilerin istendiği gibi yansıtılabilmesi ve gelişim ile ilişkilendirilen seçeneklerin de pek çok insana hitap edebilmesi gerektiği için de süreç dikkat çekici hale gelecektir. İnsanların birisine alıştıktan sonra ondan herhangi bir şekilde aniden kopmaları son derece zor olacak fakat buna kendilerini alıştırmak zorunda olduklarını bildikleri taktirde de süreç daha rahat şekilde devam edebilecektir. Aşka tutulan ve milyarlarca kişide olduğu gibi de kendi durumunu görememe tarzındaki problemler de kişilerin kendilerine karşı eleştiri yapmalarını zor hale getirmektedir. Ayrılık sonrasında da kişisel gelişim aşk sözleri ile devam edebilecek ve eğer ilk tecrübeyse, sürecin çok daha önemli şekilde kalıcı etki yaratması mümkün olabilecektir. Ağır bir mutsuzlukla karşılaşan ve sürekli olarak da bunun devam edeceğini düşünen bireylerin, herkesten soğuma ve nefret etme tarzındaki süreçleri de son derece normal olacaktır.

Benzer Yazılar

Kişisel Gelişime Adım Atmak Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Süreci Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Hakkında Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Kursları Kişisel Gelişim

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?