Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişimin Anahtarı Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişimin Anahtarı

  • 66

Kişisel Gelişimin Katkıları; Kişisel gelişimin insanlara sunduğu avantajlar arasında en önemli nokta, bu insanları topluma kazandırmak ve onların sunacağı verimin en yüksek perdesinden yararlanmaktır. İnsan aslında hem kendisi için hem de toplumu için yaşar. Toplumun molekülleri olan insanın kendisini geliştirmesi demek o toplumun ve ülkenin gelişmesi demektir. Bu nedenle psikoloji ve sosyoloji hep bir arada çalışır. Çünkü bu iki bilim dalı sebep ve sonuç ilişkisi ile birlikte insanların yaşamını ele alır. Yapılması gerekenlere dikkat eder.Kişisel gelişim özgüven eksikliği konusunda insanların yaşadığı sorunların giderilmesini sağlar. Bu durum, aslında herkesin başına gelebilir. Sorunun asıl kaynağı bu kişilerin çocukken yeteri kadar sorumluluk almamasından kaynaklanır. İnsanlar, küçük yaşta bir şeyi korumayı ya da bir işi yapmayı öğrendiklerinde, bu bilinçle büyür ve böylece yaşının ilerlemesiyle birlikte daha da özgüven sahibi olur. Mesela hayatı erken öğrenmek denilen nokta tam da budur. Örneğin yatılı okulda okuyan bir gençle ailesinin yanından bütün istekleri yerine gelen bir gencin iş hayatına atıldığında başka bir şehre veya ortama adapte olma süresi aynı olmayabilir.

Kişisel Gelişimin Önemli Noktaları

Kişisel gelişim özlü sözler söylemeyi sever. Örneğin hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez sözü, bu alanın temelini oluşturur. Öncelikli olarak gelişmek için hedef belirlemek gerekir. Çünkü hedef insanı besler. Neden çalışması gerektiğini ona hatırlatır. Bu hedef insanın yaşam tarzına ve karakterine göre her şey olabilir. Mesela bir ev almak, ya da bir bankada müdür olmak ya da bir sınavı kazanmak. Bütün bu hedeflerin ortak özelliği yüksek motivasyon, inanç ve çalışma gerektirmesidir. Bu sıkıntılı yolda karşınıza çıkan zorlukları inancınızla ve çalışma azminizle geçebileceksiniz.

Kişisel gelişim ücretsiz seminerler ile birlikte herkesin bu bilgiler bütününden yararlanmasını sağlıyor. Üniversiteler, belediyeler, sosyal yardım dernekleri ve vakıflar tarafından düzenlenen konferans ve seminerlere katılarak bu konu ile ilgili detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz. Bu oturumlara bu konuda çalışmış uzman insanlar katılmaktadır. Böylece akademik bilgiler de elde ederek sahip olmanız gereken hususlara dikkat edebilirsiniz.

Kişisel gelişim; kişinin kendi özünü tanıması, ne durumda ve hangi alanlarda olduğunu bilmesi ve belirlemesi, eksik olduğunu düşündüğü veya bildiği alanlarda ise kendini geliştirmeye açık olması ve karar vermesi sürecinin başlamış olduğu andır. Kişisel gelişimin temel noktası ise kişinin kendini ve özünü tanımasıdır. Kendimize koymuş olduğumuz hedeflere ulaşma sürecinde bizi motive eden birçok strateji ve teknik içeren bir süreçtir. Başka insanlarla iyi ilişkiler kurma yolunda atılmış olan ilk adımdır. İçimizde bulunan yargı, olumsuz düşünce ve inançlaşmış olan kalıpları değiştirerek bunların yerine olumlu olan yargı, düşünce ve inançları yerleştirmektir.

Kişisel Gelişim Süreci

Kişisel gelişimde önemli olan her daim bireydir. Çünkü her insan parmak izlerine kadar birbirinden farklıdır. Her kişi kendinize özgü algılara, yeteneklere ve potansiyellere sahiptir. Kişisel gelişim süreci, hayattaki istekleri elde etme yolunda bulunan ve en büyük güç olan kendini tanıma yolculuğudur. İlk olarak yapılması gereken şey ise önce kişiliğin bulunmasıdır. Kişisel gelişim üzerine makaleler bu konuda pek çok örnekler taşımaktadır. Kişilik, doğru bir şekilde tanımlanmış olan benlik duygusunun adıdır. Sonrasında ise, sahip olunan bilgiler ve potansiyeller bir araya getirilerek başarı sağlanması hedeflenir.

Hedeflerini, potansiyellerini, kim olduğunu bilen ve bütün bunları doğru bir şekilde tespit edebilen kişiler, kişisel gelişim sürecinde güçlerini kullanabilirler. Kalp ve akıl pusulasının birlikte kullanılmasıyla çizilen yol kişisel gelişim yoludur. Kişisel gelişim üzerine sözler ve yazılar insanların bir potansiyelle doğduklarını söylemektedir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli çok daha ötede bulunan bir konuma taşıması kişisel gelişimdir.

Kişisel Gelişimin Faydaları

Kişisel gelişim her daim kişiyi yani bireyi her yönden geliştirmeyi amaçlar. Kişiyi sosyal hayatta güçlü, verimli ve etkili kılar. İş yaşamında daha başarılı ve özel yaşamında ise daha mutlu olmasını sağlar. Kişisel gelişim üzerine özlü sözler ‘‘Ben’’ dediğiniz zaman gerçekten kendinizden bahsetmiş olduğunuzu belirtmektedir. Kişisel gelişim sürecini tamamlamış olan insanlar kişilik özelliklerini doğru zamanda ve doğru yerde kullanmayı öğrenmiş durumdadır. Çok daha az zamanla ve daha az enerjiyle çok daha fazla başarı elde etmek kişisel gelişimin en büyük faydaları arasındadır. 

Benzer Yazılar

Kişisel Gelişime Adım Atmak Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Süreci Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Hakkında Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Kursları Kişisel Gelişim

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?