Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Aşamaları Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Aşamaları

  • 64

Kişisel gelişim aşamalarının ilkinde insanın kendisini motive etmesi ve doğru soruyu sorarak istediği ham bilgiye ulaşması yer alır. Davranış sorgulama ve soru sorma tekniklerinin de kişisel motivede çok önemli olduğunu mutlaka belirtmek gerekiyor. İnsanların kendisine yöneltilen sorulara kaçamak cevaplar vermesi mümkün değildir. Çünkü her birey, kendisini başkalarından daha iyi tanır. Böylece doğru cevabı bulur ve ona göre hareket eder. Telkin ve tenkit aslında insanın kendisine doğru soruyu sormasından geçer. Neden başarısızım, neden iyi bir anne değilim ya da bugün bu işi neden yapmadım, neden yarına erteledim gibi soruların cevaplarını kendimize sorduğumuzda, en doğu yanıtı da kendimiz verdiğimiz için işin aslını öğrenecek ve ona göre hareket edecek olan beyni dolaylı olarak etkileriz.

Kişisel Gelişimde Bilinmesi Gerekenler

Kişisel gelişim nedir özet olarak açıklanabilecek bir nokta olarak görülse de aslında oldukça detaylı bilgilerin yer aldığı büyük bir bilim dalı. Burada motivasyon, alışkanlıklar, hata, başarı gibi pek çok unsur devreye giriyor ve insanı sadece tek bir nokta etkilemiyor. İnsanın içerisinde bulunduğu çevresel unsurlar, ekonomik şartlar ve fiziksel özellikler beynin harekete geçmesini önemli oranda etkiliyor. Bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri de insanın kendi yeteneklerinin farkına varmasıdır.

Kendinin Farkına Varmak Nedir?

Kişisel gelişim nlp adı verilen ve Neuro Linguistic Programming anlamına gelen bir teori üzerinden şekillenmektedir. Buna göre insan, kendi yaşamlarını kendi istekleri doğrultusunda değiştirebilecek, sorgulayabilecek ve geliştirebilecek özelliklere ve yetilere sahiptir. İnsanın bu isteklerini karşılayacak olan kaynak ise beyindir. Bu anlayış yani NLP hiçbir insanı eksik görmemektedir. Her insan bir şeyleri başarmaya muktedirdir ve buna göre hareket edilmelidir. Belirli alanlara yöneltilmek ise bu yeteneği daha iyi kullanmamıza ortam hazırlar.

Kişisel gelişim okulları, bu noktada insanların kendinin farkına daha iyi varmasını sağlar. Bunun eğitimine de henüz ana okulundan başlamak gerekiyor. Böylece daha doğru adımlar, daha küçükken atılıyor. Beyin de sürekli telkinlerle çalıştığı için bu eğitim bir zaman sonra alışkanlık haline gelmeye devam ediyor.

Kişisel Gelişim Konusu Nedir?

Üniversitelerde profesyonel anlamda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik başta olmak üzere Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde eğitimi verilen kişisel gelişim, kişinin kendi farkına varması ve amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan aşamaları tamamlamasıdır. İlk olarak bir insanın hedefinin belirlenmesi ve ardından zamanını düzenli bir şekilde kullanarak hedefe ulaşacak motivasyona sahip olmasıdır. Kişisel gelişim çevre koruma da dahil olmak üzere insanları bilinçlendiren bir konudur. Baktığımız zaman gelişmiş toplumlarda bu konuya daha çok önem  verildiğini görebiliyoruz. Kişisel gelişim aslında toplumu da yakından ilgilendiren noktaları içeriğinde bulunduruyor. Çünkü bir birey eğer kendisini her alanda donanımlı kılıyor ve üretime geçerek ülkesine katkıda bulunuyorsa, o kişi aynı zamanda yaşadığı toplumu da yükseltir. Yani bu durumda kişisel gelişimin ego yükseltmek için değil tamamen bir bütün olarak hareket edilmesini sağlamak için kullanılması gerektiğini anlayabiliyoruz.

Kişisel Gelişimde Türler

Kişisel gelişim genel olarak NLP yani Neurotic Linguistic Programme disiplini üzerinden hareket eder. Buna göre insan her şeyin merkezindedir ve hayal ettiği her şeye ulaşabilir. Yeter ki olumlu geri dönüşler alabilsin, kendisini motive edebilsin ve başka yollar deneyerek amaçlarını gerçekleştirebilsin. Bütün işleri yapacak yeteneğe sahip olan insan, kişisel gelişim çeşitleri arasında karakter testine tabi tutularak değerlendirilebilir. DISC envanter karakter testi genel olarak renk, meslek ve alışkanlıklar üzerinden yapılır. Bir insanın gelişimindeki en büyük engel aklında bulunan olumsuz düşünceler ve yeteri kadar motive olamamadır. Kişisel gelişim de bu noktaları harekete geçirerek aslında insanın  kendi farkına varmasını sağlar. Zaman yönetimi, farkındalık, motivasyon gibi noktalarda insanlar yeterli aydınlanmayı yaşayabilir.

Kişisel gelişim çizgi filmleri, günümüzde okullarda çocuklara gösteriliyor. Bundaki amaç çocukların henüz küçük yaşta sorumluluk ve hedefe varma bilincine sahip olmalarını sağlamak. Bu çizgi filmler aynı zamanda animasyon filmleri olarak da gösteriliyor. Aynı zamanda kısa filmler de hem gençlere hem de çocuklara yardımcı olabilecek birer rehber niteliğinde. Kıssadan hisse içeren bu yapımlar da çocuklar ve gençler imkansız diye bir şekilde olmadığını görerek hareket ediyor.

Benzer Yazılar

Kişisel Gelişime Adım Atmak Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Süreci Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Hakkında Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Kursları Kişisel Gelişim

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?