Kişisel gelişim uzmanı olmak için herşeyden önce dengeli ve kararlı bir yapıya, geniş bir vizyona, sıcakkanlı ve lider bir kişiliğe ve geniş bir vizyona ihtiyaç vardır. İnsanları yönlendirip ve onların hayatına yapacağı küçük dokunuşlarla olası büyük değişimler oluşturacak kişilerin genel karakter özellikleri aslında bunlar. Sürekli öğrenme ve yenilenmeye açık olmak da vazgeçilmez bir unsur. Kişisel gelişim ve eğitim birbirini sürekli besleyen iki mekanizma. Genel prensipte insanın bireysel ve sosyal alandaki yaşantısında onu daha nitelikli noktalara taşıma amacı güden kişisel gelişim uzmanlığı için durmadan yeni şeyler öğrenen bir birey olmak şart. Globalleşen dünya her yeni gün teknolojik ilerlemeler gösterdiği gibi insan doğasına dair yeni farkındalıklar da geliştirmekte. Bu sebeple başarılı bir kişisel gelişim uzmanı olmak için, öğretmeye olduğu kadar öğrenmeye ve gelişmeye de açık, hatta iligili olmak gerekir.

Kendini Tanımak

Aşırılıklar gösteren, kendi kimyasında stabilizasyona ulaşamamış bireyler sağlıklı bir birey olmaktan uzaklaştıkları gibi insanların iletişim kurmaktan kaçındığı hedefler haline de gelirler. Global dünyada duygularını dizginleyemeyen insanların başarılı olmaları diğerlerine oranla daha güç. Kişisel gelişim uzmanlığı gibi mentörlük ve liderlik gerektiren işler içinse bu hayati önem taşıyor. Zira işin doğasını bireylerin duygusal dünyalarına olan tutumlarını yönlendirmek ve bu yolla hayatlarını daha ileriye taşımak oluşturuyor. Yani ideal bir kişisel gelişim uzmanı olmak için atılacak ilk adım, bireyin kendi iç dünyasına olmalı. Kişisel gelişim ve farkındalık biri olmadan diğerinin ayakta duramayacağı iki sac ayağı. Kişisel gelişim uzmanı olmayı hedefleyen kişisel duygusal açıdan kararlı, kendini tanıyan ve beyin-duygu arasındaki dengeyi ideal şekilde stabilize etmiş bireyler olmalıdırlar.

Motivasyon

Kişisel gelişim ve farkındalık birbirine destek olan iki sac ayağı dedik. Peki bu ne demek? Açmak gerekirse en basit haliyle, kendine dair farkındalığını yükseltmiş bireyler, iç dünyalarını gereken objektiflikte görüp, tutum ve davranışlarını kontrol edebilme kabiliyetine sahip olurlar. Peki bu yeterli mi? Hayır. Şimdiye dek saydıklarım sağlıklı bir birey olmanın gereklilikleri zaten. İdeal bir kişisel gelişim uzmanı bunların yanı sıra lider özelliklere ve motivasyonu seviyesi yüksek bir karaktere sahip olmalı. Kişisel gelişim ve motivasyon aynı trene bağlı iki lokomotif gibi. İş ve özel hayatlarında başarılı olan insanlar çoğunluklu depresif duygulardan uzak, zorluklarla mücadele gücü yüksek, kendini her durumda motive edebilecek doğaya sahip insanlardan olmuşlardır. Kırılgan, yılgınlık gösteren, yeterince isteme ve azmetme güdüsünden uzak insanlar kaybetmeye meyilli ve melankolik bir profil çizerler. Kişisel gelişim uzmanlığının bir yönü de bu tip insanların kimyalarını değiştirip motivasyon seviyelerini yükseltmektir. Çeşitli terapi yöntemleriyle yapılan olumlama egzersizleri bu anlamda kritik bir öneme sahiptir. Kişisel gelişim ve olumlamalar birbirini sürekli besler niteliktedirler.

Yetkinlik

Kişisel gelişim ve farkındalık düzeyi, kişisel gelişim ve motivasyon kabiliyeti gibi eğitim de kişisel gelişimde önemli bir faktör. İmaj değerlerinin kişinin sosyal hayattaki kimliğinin adeta bir parçası olarak görüldüğü global dünyada, bilgi birikimi kadar kabarık bir Cv de etkileyicilik unsuru taşıyor. Bilgi birikimi ve hitabet kabiliyeti ne derece yüksek olursa olsun, kişisel gelişim uzmanının sahip olduğu “background” yani kariyer geçmişi, insanlara ulaşabilmesi konusunda etki seviyesi yadsınamayacak bir gerçek. İyi bir lisans, yüksek lisans hatta doktora sahibi olmak, çeşitli sertifika programlarını tamamlamış olmak, kişisel gelişim konusundaki bilgilerini sürekli güncel tutmak, kişisel gelişim uzmanı olma yolunda önemli artılar. Karakteristik özelliklerin yanı sıra değer atfedilir bir ehliyete de sahip olmak gerekiyor yani.

Güncellik

Global dünyada bilgi akışı takip etmesi ve hazmı zor bir seviyede. Her gün basılan onlarca gazete, televizyon kanalları, teknolojik ilerlemeler, vizyona giren filmler, basılan kitaplar tüm insanları sürekli bir “bilgi kovalamacası”na sokuyor. Bugün doğruluğuna adınız kadar emin olduğunuz bir data, yarın doğruluğunu kaybedip yerini başka bir hakikate bırakabiliyor. Gündelik hayatın rutin koşuşturması, bu sürekli “güncel ve bilgili kalma” ihtiyacını daha da zorlaştırıyor. Modern insan için bir ihtiyaç olan “güncellik”, kişisel gelişim uzmanı için ise adeta bir zorunluluk. Başarılı bir kişisel gelişim uzmanı olmak için, her an her yeni bilgiyi takip etmek, erişime açık olmak, uluslararası bir bilgi vizyonuna sahip olmak oldukça önemli. İnternet bu anlamda herkesin olduğu gibi kişisel gelişim uzmanlarının da işini kolaylaştıran bir değer. Global bilgiye ulaşmakta yarattığı kolaylık kadar kişisel gelişim konusunda her gün yenileri eklenen kişisel gelişim videolarıda, uzman adaylarına için rehber niteliğinde. Yani umut vaad eden bir kişisel gelişim uzmanı olmak için, internete ve bilgiye kolay erişme konusunda yardımcı olacak her türlü gerece de hakim olmak gerekiyor.

Bu Yazıyı Değerlendirmek ister misiniz?
Lütfen Bu Yazıya Puan vermeyi Unutmayın !!! 😉
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir