Kişisel Gelişim

Bireysel Devinim ve Kişisel Gelişme Kişisel Gelişim

Bireysel Devinim ve Kişisel Gelişme

  • 490

Kişisel gelişimde en önemli noktalardan biri bireysel devinime açık olmaktan geçmektedir. Kişisel gelişim eksikleri tespit ederek gelişme isteği gösteren kişinin eksiklerini tamamlaması ve kapasitesini ileri taşıması anlamına gelmektedir. Kişilerin bu tip bir işlemi göstermesindeki en önemli unsur eksiklerini tespit edebilmesidir. Bu tip eleştirilere açık insanlar eksiklerini tespit edebilmektedir. Ancak eleştirilere kapalı eksiklerini tespit edemeyebiliyorlar. Böyle durumlarda profesyonel tespitler ile durum saptanarak doğru yöntemlerle gelişim göstermek mümkün olmaktadır. Eksiklerin tespitinden daha önemli bir unsur olarak bireysel devinimi sayabiliriz. Bireysel devinim kişinin eyleme geçme yetisidir. Yani kişi eğer eyleme geçme niyetindeyse kişinin bireysel devinime sahip olduğunu söylemek mümkün. Harekete geçme eylemiyle yol alınabilmektedir. Gelişme göstermek isteyen bireyler devinim göstermek zorundadır. Örnek vermek gerekirse diğer insanlarla empati kuramayan bir birey düşünün. Bu birey profesyonel bir destek alarak empati kurması gerektiğini öğreniyor. Bu konuda düzenlenen kişisel gelişim günleri etkinliğine katılım göstererek empati eğitimi alıyor. İşte bu işlem bir devinim örneğidir. Devinim gelişmelerin temel yapıtaşlarından biridir. Kişinin harekete geçmesi sonucu her durumda kar elde edecek ve daha kaliteli bir hayat sürecektir. Ancak bu karı yüksek oranlarda tutabilmesi için özveri gerekmektedir. Yani özveri aracılığıyla yüksek miktarda ilerleme gösterilmesi mümkündür.

Kişisel Gelişim Nasıl Tamamlanabilir?

Kişisel gelişim kişilerin eksiklerini tamamlamaları, potansiyellerini artırmaları için yapılan girişimlerdir. Kişisel gelişim güzel sözler aracılığı ile doğru bir şekilde yorumlanabilmektedir. Deneyimler sonucu edinilmiş sözler kişilere daha etkin bir anlatıma ulaşabilmektedir. Sorunu anlatıp, çözümleri hakkında teoriler sunarak saatlerce uğraşı sonucunda yapılabilen işlem güzel sözleri iyi değerlendirerek kısa süreler içerisinde yapılabilmektedir. Kişilerin gelişim göstermeleri adına yaptıkları bu çalışmaların arasında yerini almaktadır. Güzel sözler ile kişiye daha net bir şekilde ulaşılabilmektedir. Kişisel gelişim her an ilerleme gösteren alanlardan biridir. Bu alanda birçok çalışma yapılmaktadır. Kişisel gelişim haberleri her gün karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda çalışmalar yapılmakta, etkinlikler düzenlenmektedir. Yapılan etkinliklerde kişilerin gelişimleri adına eğitimler verilmektedir. Farkındalık projeleriyle gelişim hedeflenmektedir. Ayrıca bir bilim olarak psikoloji de her geçen gün gelişme göstermektedir. Bu gelişmeler ışığında kişisel gelişim de ilerleme göstermektedir.

Kişisel Gelişimin Din İçerisindeki Yeri

Kişisel gelişim varoluşun her çağında önem arz etmiştir. İnsanlar bu alana ilgi göstermiş, dinler kişilerin gelişim göstermesini tavsiye etmişlerdir. Kişisel gelişim konusunda birçok hadis mevcuttur. Kişisel gelişim hadisleri kişiye yol gösterici konumdadır. “Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.” bu konuda en önemli hadislerdendir. Hatanın yapıldıktan sonra fark edilmesi, bu konuda hatayı düzeltme adına çalışmalar yapılmasını anlatmaktadır. Bir hata yapılabilir ancak ikinci defa yapılmamalıdır manasına gelmektedir. Kişinin gelişim göstermesi insan ilişkilerine, bu ilişkisine bağlı olarak işine faydalar getirebilmektedir. Kişiler güler yüzlü, hoş sohbet insanlar oldukça insan ilişkilerinde büyük bir gelişme gösterebildikleri bilinmektedir. Bu gelişmelere bağlı ticaret hayatı da şekillenmektedir. “Güzel söz sadakadır.” ve “Tebessüm Sadakadır.” bu konuda kişilere ışık tutmaktadır. Kişilerle iletişimlerde güzel sözler söyleyen ve içten bir tebessüm eden kişiler iyi ilişkiler kurabilmektedir. Bu aynı zamanda profesyonel hayatına da yansımaktadır. Yani güzel sözlerle sempati duyulan bir kişi ticaretini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmektedir. Müşterisi memnun kalmakta ve tavsiye etmektedir. Tabi ki bu konuda içten olmak gerektiği de şüphesiz bir gerçektir. İçten davranışlar sonucu daha sağlıklı ilişkiler kurulabilir.

Tüm Detaylarıyla Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim her dönemde insanların ihtiyaç duyduğu konulardan biri olmuştur. Ancak internetin yaygınlaşması, sosyal paylaşımların artmasıyla kişisel gelişim hayatımızda son yıllarda büyük bir ilerleme göstermiştir diyebiliriz. Bu gelişmeye bağlı olarak daha ulaşılabilen kişisel gelişim kaynakları ile faydalanmak mümkün olmuştur. Kişisel gelişim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes eğitimlere katılabilmekte, bu konuda araştırmalar yapılabilmektedir. Kişilerin gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler internet ve sosyal medya yardımıyla daha kolay duyurulabilmektedir. Kişisel gelişim hakkında herşey gelişime açıktır. Rağbetin artmasıyla bu alan gelişmelere gebedir. Gelişmeler gösteren ve her gün farklı boyutlara taşınan kişisel gelişim, kişilere daha kolay imkanlar sağlayabilmektedir. Kişisel gelişim büyük bir konu olup bu konuda her şeyi öğrenmekten önce eksik konulara odaklanmak daha doğru bir hamle olacaktır.

Benzer Yazılar

Kişisel Gelişime Adım Atmak Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Süreci Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Hakkında Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim Kursları Kişisel Gelişim

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?